RSS

ทำไมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จึงเกี่ยวข้องกับตัวคุณ (Why Invest?)

22 เม.ย.

    ทำไมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงเกี่ยวข้องกับตัวคุณ (Why Invest?)
        มีอีกคำถามหนึ่ง ที่เราเชื่อว่า กำลังเกิดขึ้นในใจของคุณหลายๆ คนคือ
    ตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามามีความเกี่ยวข้องกับตัวคุณได้อย่างไร? 
    เพราะเมื่อกล่าวถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หลายๆคนมักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ สลับซับซ้อนและมีความยุ่งยาก ไม่อยากที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย หรือแม้อยากเข้าไปลงทุน แต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไร หรือบางคนอาจมีข้อสงสัยว่าการนำเงินออมไปลง ทุนในตลาดหลักทรัพย์ จะได้รับผลตอบแทนดีกว่า หรือมีข้อแตกต่าง จากการออมเงินในรูปเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์อย่างไร
        ดังนั้นในหัวข้อนี้เราจะอธิบายให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวคุณ…

        การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ อาจเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่ง

    ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนออมเงินระยะยาวของคุณได้
    การที่คุณเข้าไปซื้อหลักทรัพย์ ในธุรกิจที่คุณมีความเชื่อมั่นว่าจะสร้างผลกำไร และเจริญรุ่งเรือง ต่อไปในวันข้างหน้า จะทำให้คุณมีฐานะเป็น “ผู้ลงทุน” และเป็น“เจ้าของกิจการ” ไป ในขณะเดียวกัน ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากกำไรที่เกิดขึ้น ในการทำธุรกิจนั้นทุกๆ ปี ตราบที่คุณยังถือหลักทรัพย์นั้นอยู่  ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถคาดหวังให้หลักทรัพย์ที่คุณถืออยู่ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ ถ้าธุรกิจนั้นเจริญเติบโตและมี ผลกำไรเพิ่มขึ้น และเมื่อถึงเวลาที่ตัดสินใจขายหลักทรัพย์นั้นออกไป ก็จะได้ราคาที่สูงกว่าเมื่อแรกซื้อมา

        ด้วยเหตุนี้ คุณจะเห็นได้ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้มีเงินออมที่แสวงหาผลตอบแทน โดยระดับของผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์ มีความผูกพันใกล้ชิดกับปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อธุรกิจที่คุณลงทุนนั้นๆ

        อย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง เช่นเดียวกันกับการลงทุนประเภทอื่นๆ หากธุรกิจที่คุณเลือกลงทุน เผชิญสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลประกอบการตกต่ำลง ย่อมส่งผลให้เงินปันผล ที่คุณพึงจะได้รับลดลงไปด้วย และในกรณีที่ธุรกิจนั้น ประสบภาวะขาดทุนจนต้องปิดกิจการลง คุณจะได้รับเงินลงทุนคืน ก็ต่อเมื่อธุรกิจยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ หลังจากชำระส่วนที่เป็นหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหมดแล้ว นอกจากนี้ ในฐานะผู้ถือหุ้น มูลค่าหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่คุณ “ถือ” หรือ “เป็นเจ้าของ” อยู่ ก็สามารถปรับตัวขึ้นลงได้เช่นกัน

    ถึงตอนนี้คุณอาจมีข้อสงสัยอีกว่า ในเมื่อการลงทุนในหลักทรัพย์มีความเสี่ยง

    เหตุใดผู้ลงทุนจึงไม่เลือกลงทุนโดยวิธีอื่น ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า?

    คำตอบง่ายๆ และชัดเจนที่สุดของคำถามข้างต้นนี้คือ

    – อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ

        เช่น การลงทุนในรูปเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ ที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็น การลงทุนที่ปลอดภัย เพราะได้รับดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ฝาก และสามารถเรียกคืนได้เมื่อต้องการ
        อย่างไรก็ตามในความเป็นจริง โอกาสที่ผู้ออมจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูง หรือเท่าเทียมระดับอัตราเงินเฟ้อ ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามภาวะเศรษฐกิจนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป และหากเงินเฟ้อมีอัตราสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ลด ต่ำลง ผลตอบแทนจากเงินออมดังกล่าว ก็ลดค่าลงด้วยเช่นกัน

    – การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นทางเลือกเพื่อการออมเงินในระยะยาว ที่ผู้ออมสามารถหลีกเลี่ยง หรือป้องกันการขาดทุนที่เกิดจากระดับอัตราเงินเฟ้อได้

        เพราะการลงทุนในหลักทรัพย์ จะช่วยรักษามูลค่าที่แท้จริงของเงินลงทุน และให้ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล, กำไรส่วนทุน และสิทธิการจองซื้อหุ้นใหม่ ในราคาต่ำแก่ผู้ลงทุนอีกด้วย และหากผู้ลงทุนมีความรอบรู้และชาญฉลาดพอ ก็จะสามารถเลือกซื้อเลือกขายหลักทรัพย์ต่างๆ ในระดับราคา และจังหวะเวลาที่ให้ผลตอบแทนได้สูงกว่า

        เมื่อมองในภาพรวมแล้ว คุณจะเห็นได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวคุณได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม และหากคุณมีความสนใจและความพร้อมเพียง การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็อาจเป็นการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ผลตอบแทน ที่คุ้มค่าในระยะยาวได้

    ที่มาข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Advertisements
 

One response to “ทำไมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ จึงเกี่ยวข้องกับตัวคุณ (Why Invest?)

  1. Mr Set2day

    22/เมษายน/2011 at 2:25 AM

    ขอบคุณ เพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านครับ

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: