RSS

หุ้นคืออะไร?

09 ก.ค.

ความรู้พื้นฐานหุ้น

     หลังจากที่เราได้เรียนรู้จาก Set2Day ไปบ้างแล้ว วันนี้  Set2Day จะพาทุกท่าน มาทำความรู้จักกับการเล่นหุ้นบ้าง  คุณอาจจะเคยได้ยินเรื่องการเล่นหุ้นมาบ้างแล้ว แต่ก่อนที่คุณจะเล่นหุ้นได้คุณต้อง มีความรู้เรื่องหุ้นเป็นอย่างดีไม่ใช่แค่พอรู้ เพราะการเล่นหุ้นคือความเสี่ยง ถ้าคุณไม่อยากให้หุ้นเล่นคุณ ก็มาศึกษาความรู้พื้นฐานกันก่อนว่า “หุ้นคืออะไร”

หุ้นคืออะไร

     ถ้าพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ก็เหมือนกับเราทำธุรกิจหุ้นส่วนนะแหละ  คือเราเอาเงินไปร่วมลงทุนกับธุรกิจนั้น ๆ ธุรกิจจะนำเงินไปบริหารงาน แล้วตอบแทนผู้ลงทุนโดยการจ่ายเงินปันผล

ประเภทหุ้นต่าง ๆ

     หุ้นสามัญ เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน  ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ มีเสียงในการประชุมและร่วมตัดสินใจในเรื่องการบริหารงานต่าง ๆ  ผลตอบแทนไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับกำไรขาดทุนของบริษัท 
     หุ้นบุริมสิทธิ เป็นตราสารประเภทหุ้นทุน  แตกต่างกันหุ้นสามัญตรงที่ถ้ามีการเลิกกิจการ หุ้นบุริมสิทธ์จะได้เงินทุนคืนก่อนหุ้นสามัญ 
     หุ้นกู้  ตราสารหุ้นกู้นั้นก็เปรียนเสมือน เป็นเจ้าหนี้บริษัทนั้นเอง ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด 
     หุ้นกู้แปลงสภาพ  แตกต่างจากหุ้นกู้ตรงที่ หุ้นนี้สามารถที่จะแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ บริษัทจะมีหนังสือชี้ชวนออกมา

     – วันนี้ทุกท่าน ก็ได้รู้จักกันไปแล้วว่าหุ้นแบ่งออกเป็นกี่ประเภทบ้าง คราวหน้า  Set2Day  จะอธิบายถึงใบสำคัญต่าง ๆ ที่ควรรู้จักก่อนการเล่นหุ้นนะครับ

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: